Fattig 2


1628, 17. oktober Sogn og Fjordane, Stryn forlik

1628-10-17

Gård, Hus, Konge ; (Danmark og Norge), Forlik, Hospital, Avgift, Fattig

1655, 29. mai Sogn og Fjordane, Jostedalen bønneskrift

1655-05-29

Lagrettemann, Prest, Øvrighet, Fattig, Bønneskrift, Lønn, Underhold, Menighet