Tollvesen 2

Samlinger knyttet til Tollvesen

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0803
  • ubb-ms-0866-6
  • ubb-ms-0866-7
  • ubb-ms-0959-171

Finansdepartementet

Circularie til samtlige Toldkammere fra Finans Departementet

1822-11-02

1800-tallet, Skip, Tollinspektør, Sirkulære, Målebrev, Skipsmåling, Tollvesen

Finansdepartementet; Handels- og tolldepartementet

Ekstrakt av Finans-, Handels- og Tolldepartementets Circularie av den 16. Februar 1819

1819-02-16

1800-tallet, Reskript, Reskripter,, Skip, Sirkulære, Målebrev, Skipsmåling, Tollvesen, Utdrag