Samling, museum 9


Sophus Tromholt

Fra Oldsagssamlingen i Reykjavik.

Gjenstander, Museumshistorie, Brosje, Kors, Belte, Samling, museum

Ukjent

Arcbuene [?]

Historie, Museum, Statue/Skulptur, Bygninger, Samling, museum, Arkeologiske funn

Ukjent

Botanisk samling

Gjenstander, Historie, Museum, Bygninger, Skap, Samling, museum, Vitrine

Ukjent

Botanisk samling

Gjenstander, Historie, Museum, Bygninger, Trestamme, Samling, museum

Ukjent

Ornitologisk samling

Gjenstander, Historie, Museum, Bygninger, Fugler, Skap, Samling, museum, Taksidermi

Ukjent

[Bergen Museum]

Dyr, Museum, Utstilling, Mann, Man, Samling, museum, Preparant

Atelier KK

[Vestlandsk Vevkunst]

Interior, Interiør og innredning, Museum, Kiste, Husflid og kunsthåndverk, Veggteppe, Samling, museum, Billedvev, Jærstol

Atelier KK

[Vestlandsk Vevkunst]

Interior, Interiør og innredning, Vevkunst, Museum, Kiste, Husflid og kunsthåndverk, Veggteppe, Samling, museum, Kubbestol, Billedvev

Atelier KK

[Vestlandsk Vevkunst]

Interior, Interiør og innredning, Vevkunst, Bord, Museum, Husflid og kunsthåndverk, Veggteppe, Samling, museum, Billedvev