Samling, museum 26


Sophus Tromholt

Fra Oldsagssamlingen i Reykjavik.

Gjenstander, Museumshistorie, Brosje, Kors, Belte, Samling, museum

Ukjent

Arcbuene [?]

Historie, Museum, Statuer/Skulptur, Bygninger, Samling, museum, Arkeologiske funn

Ukjent

Botanisk samling

Gjenstander, Historie, Museum, Bygninger, Skap, Samling, museum, Vitrine

Ukjent

Botanisk samling

Gjenstander, Historie, Museum, Bygninger, Trestamme, Samling, museum

Ukjent

Ornitologisk samling

Gjenstander, Historie, Museum, Bygninger, Fugler, Skap, Samling, museum, Taksidermi

Ukjent

[Bergen Museum]

Dyr, Museum, Utstilling, Mann, Samling, museum, Preparant

Thomas Vindal Rundhovde

[Historisk museum]

Interiør, Museum, Bygninger, Universitet og forskning, Samling, museum

Thomas Vindal Rundhovde

[Historisk museum]

Interiør, Museum, Bygninger, Universitet og forskning, Samling, museum

Thomas Vindal Rundhovde

[Historisk museum]

Interiør, Museum, Bygninger, Kiste, Universitet og forskning, Samling, museum, Himmelseng

Thomas Vindal Rundhovde

[Gartnerboligen]

Interiør, Bygninger, Universitet og forskning, Spade, Botanisk hage, Ljå, Samling, museum, Greip, Hageredskap, Hagesaks

Thomas Vindal Rundhovde

[Gartnerboligen]

Interiør, Bygninger, Universitet og forskning, Botanisk hage, Samling, museum, Hageredskap

Thomas Vindal Rundhovde

[Gartnerboligen]

Interiør, Bygninger, Universitet og forskning, Botanisk hage, Samling, museum, Blomsterkanne, Hageredskap

Thomas Vindal Rundhovde

[Naturhistorisk Museum]

Interiør, Museum, Bygninger, Universitet og forskning, Utstilling, Samling, museum, Glassmonter, Vindusutstilling, Skjelett

Thomas Vindal Rundhovde

[Naturhistorisk Museum]

Interiør, Museum, Bygninger, Universitet og forskning, Utstilling, Vindu, Samling, museum, Glassmonter, Skjelett

Thomas Vindal Rundhovde

[Naturhistorisk Museum]

Interiør, Museum, Bygninger, Universitet og forskning, Utstilling, Vindu, Samling, museum, Glassmonter, Skjelett

Thomas Vindal Rundhovde

[Naturhistorisk Museum]

Interiør, Museum, Bygninger, Universitet og forskning, Utstilling, Hval, Vindu, Søyler, Samling, museum, Glassmonter, Skjelett

Thomas Vindal Rundhovde

[Naturhistorisk Museum]

Interiør, Museum, Bygninger, Universitet og forskning, Utstilling, Hval, Vindu, Søyler, Samling, museum, Glassmonter, Skjelett

Thomas Vindal Rundhovde

[Naturhistorisk Museum]

Interiør, Museum, Bygninger, Universitet og forskning, Utstilling, Hval, Vindu, Søyler, Samling, museum, Glassmonter, Skjelett

Thomas Vindal Rundhovde

[Naturhistorisk Museum]

Interiør, Museum, Bygninger, Universitet og forskning, Utstilling, Hval, Vindu, Søyler, Samling, museum, Glassmonter, Skjelett

Thomas Vindal Rundhovde

[Naturhistorisk Museum]

Interiør, Museum, Bygninger, Universitet og forskning, Utstilling, Hval, Vindu, Søyler, Samling, museum, Glassmonter, Skjelett

Thomas Vindal Rundhovde

[Naturhistorisk Museum]

Interiør, Museum, Bygninger, Universitet og forskning, Utstilling, Samling, museum, Glassmonter

Thomas Vindal Rundhovde

[Naturhistorisk Museum]

Interiør, Museum, Bygninger, Universitet og forskning, Utstilling, Samling, museum, Glassmonter

Thomas Vindal Rundhovde

[Naturhistorisk Museum]

Interiør, Museum, Bygninger, Universitet og forskning, Utstilling, Samling, museum, Glassmonter

Atelier KK

[Vestlandsk Vevkunst]

Interiør, Museum, Kiste, Husflid og kunsthåndverk, Veggteppe, Samling, museum, Billedvev, Jærstol

Atelier KK

[Vestlandsk Vevkunst]

Interiør, Vevkunst, Museum, Kiste, Husflid og kunsthåndverk, Veggteppe, Samling, museum, Kubbestol, Billedvev

Atelier KK

[Vestlandsk Vevkunst]

Interiør, Vevkunst, Bord, Museum, Husflid og kunsthåndverk, Veggteppe, Samling, museum, Billedvev