Næringsmiddel 3


Atelier KK

[Utstilling Elfos produkter]

Utstilling, Næringsmiddel, Reklame, Plakat, Næringsmiddelindustri

Rolf Nordhagen; Torbjørn Gaarder; Hjalmar Munthe-Kaas Lund; Carl Ludvig Godske; Hans Sætren; Valborg Aschehoug

Naturen. Nr. 10, Oktober 1943, 67. årgang

Botanikk, Kjemi, Ernæringsvitenskap, Nekrologer, Gener, Molekyler, Cytoplasma, Næringsmiddel

Valborg Aschehoug

Bakteriologiske problemer i hermetikkindustrien

Kjemi, Ernæringsvitenskap, Næringsmiddel