Papir 4


Atelier KK

[Gratulasjonskort]

Jubileum, Papir, Varemagasin

Atelier KK

[Gratulasjonskort]

Jubileum, Papir, Bok, Book, Varemagasin

Atelier KK

[Gratulasjonskort]

Jubileum, Papir, Bok, Book, Varemagasin

Christian Magnus Falsen

Føring av diverse utgifter i Christian Magnus Falsen sitt hushold.

Fisk, 1800-tallet, Melk, Regnskap, Biletter, Lammefjerding, Blekk, Fløte, Karri, Hansker, Limoner, Tobakkspipe, Ål, Papir