Hengeplante 3


Atelier KK

[Interiør. Soverom med hengeplante langs veggen]

Speil, Kommode, Soverom, Servant, Himmelseng, Hengeplante

Atelier KK

[Interiør. Soverom med hengeplante langs veggen]

Speil, Innrammede bilder, Soverom, Hengeplante

Atelier KK

[Interiør, soverom]

Speil, Innrammede bilder, Soverom, Hengeplante