Pudrettfabrikk 4


Atelier KK

[Fra Breiviken, med renholdsverkets pudrettfabrikk]

Gård, Utmark, Handelshøyskole, Pudrettfabrikk

Atelier KK

[Fra Breiviken, med pudrettfabrikk]

Gård, Fjord, Utmark, Handelshøyskole, Pudrettfabrikk

Atelier KK

[Fra Breiviken, med Pudrettfabrikken]

Kaianlegg, Lekter, Vik, Handelshøyskole, Pudrettfabrikk

Atelier KK

[Fra Breiviken, med Pudrettfabrikken]

Bolighus, Kaianlegg, Naust, Lekter, Handelshøyskole, Pudrettfabrikk