Festepenger 1


1647, 10. desember Bergen

1647-12-10

Borgermester ; (Bergen), Overdragelse ; (grunn), Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Rådmann ; (Bergen), Festepenger