Fjellskred 1


1655, 18. juni Bergenhus befaring

1655-06-18

Gård, Lagrettemann, Sorenskriver, Landskyld, Sogneprest, Taksering, Befaring, Fjellskred, Ombudsmann ; (Halsenøy kloster)