Fogd 36


1574, 22. juli Hordaland, Manger, Utsylta kunngjøring ; (skifte)

1574-07-22

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Skifte, Jordskifte, Jord, skifte og overdraging, Sogneprest, Fogd

1585, 19. oktober Sogn og Fjordane, Stryn, Ytre-Eide skifte

1585-10-19

Gård, Skifte, Arv, Jord, skifte og overdraging, Sogneprest, Fogd, Arveskifte, Prest ; (hjepeprest)

1586, 20. oktober Møre og Romsdal, Vatne kunngjøring ; (markegang)

1586-10-20

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Markegang, Dom, Fogd, Prest, Gods, Ombudsmann, Jord, Kirke

1589, 8. mars Buskerud, Flesberg kunngjøring ; (tiltale)

1589-03-08

Kunngjøring, Gård, Betaling, Arv, Fogd, Arving, Tiltale, Lagrett

1591, 25. mai (Møre og Romsdal, Vatne) kunngjøring ; (markegang)

1591-05-25

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Markegang, Fogd, Markegangsbrev, Grensegang ; (gårdsgrense)

1594, 1. mai Sogn og Fjordane, Lavik besiktigelsesdokument

1594-05-01

Kunngjøring, Gård, Betaling, Lagrettemann, Skog, Ødegård, Fogd, Hus, Besiktigelsesdokument, Ødeplass, Besiktige, Mark, Bot ; (husbot), Råhogst, Hogst ; (råhogst)

1595, 7. juli Bergen klage

1595-07-07

Gård, Lagrettemann, Dom, Fogd, Klage, Forlik, Lagmann ; (Bergen og Gulating), Gård ; (humlegård), Humlegård, Øy, Anmodning

1598, 19. juni Hordaland, Kvam, Øystese skifte

1598-06-19

Gård, Skifte, Fogd, Makeskifte, Makeskiftebrev

[Ca. 1598?], Udatert. Bergen klage

1598

Eiendomshandel, Salg ; (jord), Gård, Fogd, Lagmann ; (Bergen), Borgermester ; (Bergen), Råd ; (Bergen), Klage, Setbol, Forfølgelse

[1598] Sogn og Fjordane, Stryn, Ytre-Eide forening

1598

Fogd, Vitnesbyrd, Fattige, Forening

1599, 16. oktober Hordaland, Kvam, Børve kunngjøring

1599-10-16

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Skifte, Jordskifte, Lensmann, Fogd, Befalingsmann

ca. 1603 Bergen klagebrev

1603

Brev, Fogd, Prest, Laug, Gullsmed, Klage, Konge ; (Danmark og Norge), Rettighet, Sølvarbeid, Oldermann

1603, 16. februar Sogn og Fjordane, Sogndal, Nornes kunngjøring ; (vitneprov)

1603-02-16

Kunngjøring, Vitne, Lensmann, Sogneprest, Fogd, Anklage, Vitneprov, Galge, Tingfolk, Prest ; (sogneprest)

1603, 16. februar Sogn og Fjordane, Sogndal, Nornes kunngjøring

1603-02-16

Kunngjøring, Lagrettemann, Vitne, Lensmann, Sogneprest, Fogd, Vitneprov, Tingfolk, Prest ; (sogneprest), Konflikt

1605, 21. februar Sogn og Fjordane, Innvik , Utvik? salgsbrev

1605-02-21

Eiendomshandel, Gård, Salg ; (av leie), Fogd, Leie

1606, 8. august Sogn og Fjordane, Innvik, Årholen kunngjøring ; (markegang)

1606-08-08

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Markegang, Fogd, Lagmann ; (Bergen og Gulating), Grense, Gods ; (kongelig)

1606, 3. oktober Sogn og Fjordane, Innvik, Skrede kunngjøring ; (skifte)

1606-10-03

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Arv, Jordskifte, Jord, skifte og overdraging, Fogd, Arveskifte, Leie, Jordgods

1606, 18. november Bergen klage

1606-11-18

Fogd, Prest, Forbud, Bonde, Gullsmed, Klage, Embete, Gesell, Øvrighet, Kvalitet

1613, 10. februar Hordaland, Manger (Radøy) kunngjøring

1613-02-10

Kunngjøring, Betaling, Lagrettemann, Landskyld, Lensmann, Sogneprest, Fogd, Bonde, Jord, Husbot, Utkastelse, Landbonde

1630, 5. mars Hordaland, Ulvik kunngjøring

1630-03-05

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Odel, Fogd, Gods, Odelsmann, Jordpart, Jord, skifte og overdragelse, Ødejord, Konge ; (Danmark og Norge), Overdragelse, Leiermål, Rømling, Dom ; (dødsdom)

1625, 12. desember Hordaland, Os, Bø kunngjøring

1625-12-12

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Sorenskriver, Fogd, Byggetillatelse, Kirke, Besiktigelse, Erklæring

1626, 30. oktober Hordaland, Strandvik, Åkre salgsbrev

1626-10-30

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Salg ; (gård), Lagrettemann, Sorenskriver, Fogd, Skjøtningsøre

1632, 15. mars Hordaland, Granvin, Røynestand stevning

1632-03-15

Gård, Fogd, Odelsgods, Gods, Ting, Stevning

1636, 11. februar Hordaland, Alversund kunngjøring ; (salg)

1636-02-11

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Lagrettemann, Sorenskriver, Fogd, Rådmann ; (Bergen), Odelsjord, Slag ; (odelsjord), Jord ; (odelsjord)

1636, 28. mai Bergen grunnbrev

1636-05-28

Kunngjøring, Fogd, Borgermester ; (Bergen), Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Rådmann ; (Bergen), Kjøp ; (grunn), Kemner

1637, 2. februar Sogn og Fjordane, Stryn, Fosnes kunngjøring ; (dom)

1637-02-02

Kunngjøring, Lagrettemann, Dom, Sorenskriver, Drap, Fogd, Forhør, Lagting ; (Bergen), Rikskansler

1637, 13. oktober Hordaland, Kvinnherrad kunngjøring ; (salg)

1637-10-13

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Sorenskriver, Fogd, Odelspart, Salg ; (odelspart)

1640, 7. september Bergen kunngjøring ; (salg)

1640-09-07

Brann, Kunngjøring, Skjøte, Fogd, Salg ; (grunn), Grunn, Grunnbrev, Utstedelse

1642, 14. desember Sogn og Fjordane, Førde, Prestegården klage

1642-12-14

Lagrettemann, Sogneprest, Fogd, Klage, Ting, Åker, Prestegård, Gjødsel, Eng

1643, 27. mars Møre og Romsdal, Aure, Vik kunngjøring ; (overdragelse)

1643-03-27

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Sorenskriver, Skifte, Jord, skifte og overdraging, Lensmann, Kjøp ; (jord), Fogd, Makeskifte, Jordgods, Overdragelse ; (jordgods)

1645, 6. mars Sogn og Fjordane, Davik, fogdegården stevning

1645-03-06

Gård, Fogd, Borger ; (Bergen), Klage, Pantsetting, Jord, Stevning, Innløsning, Rettslig innkalling

1645, 5. juli Hordaland, Kvam, Indre-Ålvik skifte

1645-07-05

Gård, Lagrettemann, Skifte, Jord, skifte og overdraging, Lensmann, Fogd, Gods, Jordpart, Odelskifte, Tingskriver

1648, 4. mars Bergen salgsbrev

1647-03-04

Eiendomshandel, Gård, Skjøte, Salg ; (gård), Sorenskriver, Odel, Fogd, Borger ; (Bergen), Grunnleie, Rådmann ; (Bergen), Nøst, Formynder, Gjeld, Klokker

1659, 11. juli Bergenhus brev

1659-07-11

Fogd, Gullsmed, Klage, Svenn, Forordning ; (kongelig), Slottsherre ; (Bergenhus), Straff, Rettsak, Befaling

1659, 16. juli Hordaland, Kinsarvik, Tveisme sag besiktigelsesdokument

1659-07-16

Lagrettemann, Sorenskriver, Lensmann, Skog, Fogd, Besiktigelse, Skatt, Sag ; (flomsag), Tømmer

1660, 2. oktober Sogn og Fjordane, Jostedal prestegård besiktigelsesdokument

1660-10-02

Lagrettemann, Sogneprest, Fogd, Kirke, Besiktige, Taksering