Forespørsel 2


1578, 12. juni Bergen forespørsel

1578-06-12

Eiendomshandel, Gård, Salg ; (gård), Dom, Borgermester ; (Bergen), Råd ; (Bergen), Forespørsel, Stadfesting ; (kongelig), Kjøpsbrev, Befalingsmann

1631, 25. februar Bergen, Klosteret brev

1631-02-25

Brev, Forespørsel, Regnskap, Korn, Båt, Vilt