Forliksbrev 3


1592, 12. september Sogn og Fjordane, Lavik forliksbrev

1592-09-12

Kunngjøring, Gård, Dom, Ødegård, Forlik, Forliksbrev, Forliksdom, Jord , bygsling av jord, Bygsel, Prestebol, Sogneherre

1593, 15. mars Hordaland, Tysnes, Uggdal (Opdal) vitterliggjøring

1593-03-15

Eiendomshandel, Gård, Salg ; (gård), Lagrettemann, Dom, Stadfesting, Lagmann ; (Bergen), Forlik, Vitterliggjøring, Ting, Forliksbrev, Avskurd, Riksstatholder ; (Norge), Statholder ; (Norge)

[15]95, 21. august Sogn og Fjordane, Innvik, Hegdal forliksbrev

1595-08-21

Eiendomshandel, Gård, Salg ; (av leie), Arv, Forliksbrev