Gesell 7


1603, april (?) Bergen brev

1603-04

Brev, Gullsmed, Embete, Enke, Gesell, Øvrighet

1603, 5. april Bergen klagebrev

1603-04-05

Gullsmed, Klage, Enke, Gesell, Øvrighet, Vilkår, Embede

1606, 18. november Bergen klage

1606-11-18

Fogd, Prest, Forbud, Bonde, Gullsmed, Klage, Embete, Gesell, Øvrighet, Kvalitet

1608, 29. september Bergen avtale

1608-09-29

Mester, Laug, Avtale, Gesell, Snekkerlaug, Snekker

1625, 18. mars Bergen klage

1625-03-18

Forbud, Laug, Gullsmed, Klage, Gesell, Sølv, Skatt, Gullsmedlaug, Embedsrettigheter, Avgift

1652, 13. juni Bergen salgsbrev

1652-06-13

Eiendomshandel, Betaling, Ildhus, Rettighet, Stue, Gesell, Nabo, Salg ; (kjøpmannstue), Gård ; (Bryggegård), Kontoret, Brygge, Schøtstue, Kjellerbygning, Kjøpmannsgesell

1659, 20. mai Bergen brev

1659-05-20

Laug, Gullsmed, Klage, Svenn, Borgerskap, Gesell, Embede, Laugsrettighet, Sølv, Arbeid