Gjeld 9


1652, 18. november Sogn og Fjordane, Innvik gjeldsbrev

1652-11-18

Gård, Gjeld, Gjeldsbrev

1647, 26. mars Hordaland, Kinsarvik, Lote skjøte

1647-03-26

Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Gård, Skjøte, Lagrettemann, Lensmann, Skjøtningsøre, Salg ; (jordpart), Gjeld

1648, 4. mars Bergen salgsbrev

1647-03-04

Eiendomshandel, Gård, Skjøte, Salg ; (gård), Sorenskriver, Odel, Fogd, Borger ; (Bergen), Grunnleie, Rådmann ; (Bergen), Nøst, Formynder, Gjeld, Klokker

1648, 29. mars Bergen skjøte

1648-03-29

Eiendomshandel, Skjøte, Salg ; (grunn), Grunn, Borger ; (Bergen), Gjeld

1650, 28. juni Hordaland, Strandebarm, Prestegården brev

1650-06-28

Sogneprest, Prost, Gjeld, Opptegnelse, Bo, Registrere

1652, 16. januar Bergen pantebrev

1652-01-16

Borgermester ; (Bergen), Råd ; (Bergen), Pantsetting, Kirke, Eiendom, Kirkeverger, Pantebrev, Gjeld, Løsøre, Rente

1656, 26. mai Hordaland, Varaldsøy, Øvsthus regnskap

1656-05-26

Regnskap, Gjeld

1656, 2. desember Bergen skjøte

1656-12-02

Eiendomshandel, Skjøte, Salg ; (grunn), Grunn, Borger ; (Bergen), Overdragelse, Sjøbod, Salg ; (sjøbod), Gjeld, Handelsmann ; (Amsterdam)

1657, 22. januar Bergen skjøte

1657-01-22

Eiendomshandel, Betaling, Skjøte, Dom, Salg ; (grunn), Grunn, Sjøbod, Byskriver, Salg ; (sjøbod), Gjeld, Sjøgård, Skriver ; (byskriver)