Gjødsel 1


1642, 14. desember Sogn og Fjordane, Førde, Prestegården klage

1642-12-14

Lagrettemann, Sogneprest, Fogd, Klage, Ting, Åker, Prestegård, Gjødsel, Eng