Gods ; (klostergods) 2


1631, 16. april Bergen grunnbrev

1631-04-16

Kunngjøring, Gods ; (kirkegods), Grunn, Grunnleie, Kloster, Ombudsmann, Leie ; (grunn), Kirke, Snekker, Gods ; (klostergods), Ridder, Kansler

1642, 22. oktober Bergen grunnbrev

1642-10-22

Gods ; (kirkegods), Borgermester ; (Bergen), Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Rådmann ; (Bergen), Gods ; (klostergods)