Grense 7


1621, 17. juni Hordaland, Kvam, Øystese Hordaland, Kvam, Soldal dom

1621

Gård, Dom, Grense, Åstedssak, Sak

1660, 4. januar Sogn og Fjordane, Sogndal, Amle vitnebrev

1660-01-04

Gård, Vitne, Grense, Skogsteig

1592, 13. september Hordaland, Manger, Prestegården markegangsbrev

1592-09-13

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Grensegang, Markegang, Høvedsmann ; (Bergenhus), Markegangsbrev, Forlik, Grense

1593, 16. juni Hordaland, [Tysnes] vitterligggøring ; (markegang)

1593-06-16

Gård, Lagrettemann, Markegang, Stadfesting, Vitterliggjøring, Grense

1606, 8. august Sogn og Fjordane, Innvik, Årholen kunngjøring ; (markegang)

1606-08-08

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Markegang, Fogd, Lagmann ; (Bergen og Gulating), Grense, Gods ; (kongelig)

1614, 12. april Vest Agder, Finnesland, Nedre Kleveland kunngjøring ; (skifte)

1614-04-12

Kunngjøring, Gård, Jordskifte, Jord, skifte og overdraging, Skiftebrev, Grense

1639, 10. mai Hordaland, Kvinnherrad, Lustveit stevning ; (skifte)

1639-05-10

Gård, Skifte, Rettegang, Stevning, Grense, Rikskansler, Innkalling, Høvedsmann, Admiral, Skipshøvedsmann