Grensegang 4


1570, 10. desember Hordaland, Strandebarm kunngjøring ; (grensegang)

1570-12-10

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Grense ; (gårdsgrense), Grensegang, Markegang, Allmue

1571, 30. november Hordaland, [Herdla] kunngjøring ; (markegang)

1571-11-30

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Grense ; (gårdsgrense), Grensegang, Markegang, Landskyld

1588, 26. oktober Hordaland, Varaldsøy, Gravdal vitnebrev

1588-10-26

Gård, Grense ; (gårdsgrense), Grensegang, Vitnebrev, Vitne, Grensemerke, Fogd ; (kongens)

1592, 13. september Hordaland, Manger, Prestegården markegangsbrev

1592-09-13

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Grensegang, Markegang, Høvedsmann ; (Bergenhus), Markegangsbrev, Forlik, Grense