Grensemerke 1


1588, 26. oktober Hordaland, Varaldsøy, Gravdal vitnebrev

1588-10-26

Gård, Grense ; (gårdsgrense), Grensegang, Vitnebrev, Vitne, Grensemerke, Fogd ; (kongens)