Grenseoppgang 1


1586, 14. november Hordaland, Stord, Føyen grensegang

1586-11-14

Gård, Lagrettemann, Grense ; (gårdsgrense), Lensmann, Grenseoppgang