Grunn ; (ødegrunn) 3


[Ca. 1633] Bergen taksering

1633

Grunnleie, Ødegrunn, Taksering, Grunn ; (ødegrunn)

1649, 12. april Bergen grunnbrev

1649-04-12

Eiendomshandel, Borger ; (Bergen), Grunnleie, Nøst, Grunn ; (ødegrunn), Salg ; (sjøgård), Gård ; (sjøgård)

1650, 15. november Bergen grunnbrev

1650-11-15

Borgermester ; (Bergen), Råd ; (Bergen), Ødegrunn, Grunn ; (ødegrunn), Leie ; (av ødegrunn), Overdragelse ; (ødegrunn)