Grunn ; (odelsgrunn) 1


1623, 22. september Bergen grunnbrev

1623-09-22

Kunngjøring, Eiendomshandel, Salg ; (grunn), Borger ; (Bergen), Grunnleie, Odelsgrunn, Grunn ; (odelsgrunn)