Grunn ; (sagegrunn) 1


1638, 13. mars Hordaland, Strandebarm kunngjøring ; (salg)

1638-03-13

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Skog, Salg ; (sagegrunn), Salg ; (skog), Grunn ; (sagegrunn)