Grunnbok 1


Ca. 1652* Bergen vitnebrev

1652

Vitne, Grunn, Grunnleie, Mål, Møller, Grunnbok