Grunnbrev 13


1610, 12. september Bergen grunnbrev

1610-09-12

Grunn, Grunnbrev, Leie ; (av grunn)

1651, 4. februar Stavanger grunnbrev

1651-02-04

Grunn, Grunnbrev, Kirke, Domkapitel

1576, 23. februar Bergen salgsbrev

1576-02-23

Eiendomshandel, Skjøte, Overdragelse ; (grunn), Salg ; (grunn), Grunn, Grunnbrev, Hus, Borger ; (Bergen), Lagmann

1578, 22. juni Arreskov, Sallinge, Fyn, Danmark grunnbrev

1578-06-22

Grunn, Grunnbrev

1583, 6. november Bergen grunnbrev

1583-11-06

Grunn, Grunnbrev, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Høvedsmann ; (Bergenhus), Konge ; (Danmark og Norge)

1595, 14. februar Bergen grunnbrev

1595-02-14

Eiendomshandel, Betaling, Stadfesting, Borgermester ; (Bergen), Grunn, Grunnbrev, Hus, Grunnleie, Skredder, Salg ; (eiendom)

1596, 23. januar Bergen grunnbrev

1596-01-23

Lagmann ; (Bergen), Borgermester ; (Bergen), Grunn, Grunnbrev, Hus, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Høvedsmann ; (Bergenhus), Ødegrunn

1621, 17. mars Bergenhus grunnbrev

1621-03-17

Grunn, Grunnbrev, Borger ; (Bergen), Leie ; (av grunn), Grunnleie, Kjøpsbrev, Befalingsmann ; (Bergenhus)

1636, 2. august Bergen klage

1636-08-02

Skjøte, Dom, Grunn, Grunnbrev, Borger ; (Bergen), Bygning, Klage, Eiendom, Nabo

1640, 21. juni 1640, 23. juli Bergen befaring

1640-06-21

Borgermester ; (Bergen), Grunn, Grunnbrev, Borger ; (Bergen), Byggetillatelse, Klage, Eiendom, Skipper, Kjøpebrev, Nabo, Rikskansler, Befaring, Oppmåling

1640, 7. september Bergen kunngjøring ; (salg)

1640-09-07

Brann, Kunngjøring, Skjøte, Fogd, Salg ; (grunn), Grunn, Grunnbrev, Utstedelse

1643, 11. februar Bergen grunnbrev

1643-02-11

Borgermester ; (Bergen), Grunn, Grunnbrev, Grunnleie, Ombudsmann, Sjøbod, Eiendom, Gategrunn, Kjøp ; (grunn), Kjøp ; (eiendom), Kjeller

1650, 7. januar Bergen oppmåling

1650-01-07

Borgermester ; (Bergen), Grunnbrev, Borger ; (Bergen), Byggetillatelse, Begjæring, Oppmåling