Gullsmed 33


1581, 24. august Bergen stadfesting

1581-08-24

Stadfesting, Lagmann ; (Bergen), Borgermester ; (Bergen), Laug, Høvedsmann ; (Bergenhus), Gullsmed

1588. 20. august Bergen klage

1588-08-20

Lagmann ; (Bergen), Borgermester ; (Bergen), Råd ; (Bergen), Høvedsmann ; (Bergenhus), Gullsmed, Klage

1588, 28. august Bergen privelegium

1588-08-28

Borgermester ; (Bergen), Høvedsmann ; (Bergenhus), Gullsmed, Privilegium, Lagmann ; (Bergen og Gulating)

1596, 3. april Bergen stadfesting

1596-04-03

Stadfesting, Borgermester ; (Bergen), Høvedsmann ; (Bergenhus), Gullsmed, Lagmann ; (Bergen og Gulating), Mesterstykke, Mester ; (gullsmed), Svenn

1596 Bergen laugsartikler

1596

Stadfesting, Laug, Gullsmed, Laugsartikler, Vedtak, Lensmann ; (Bergen)

1599, 28. juli Bergen stadfesting

1599-07-28

Stadfesting, Gullsmed, Privilegium, Adelsmann, Stattholder ; (Norge)

ca. 1603 Bergen klagebrev

1603

Brev, Fogd, Prest, Laug, Gullsmed, Klage, Konge ; (Danmark og Norge), Rettighet, Sølvarbeid, Oldermann

1603, april (?) Bergen brev

1603-04

Brev, Gullsmed, Embete, Enke, Gesell, Øvrighet

1603, 5. april Bergen klagebrev

1603-04-05

Gullsmed, Klage, Enke, Gesell, Øvrighet, Vilkår, Embede

1603, 10. juli Kjøbenhavn kunngjøring ; (kongelig)

1603-06-10

Kunngjøring, Gullsmed, Konge ; (Danmark og Norge), Rettighet, Øvrighet, Gullsmedembede, Bevilgning

1603, 22. november Bergen kunngjøring ; (dom)

1603-11-22

Kunngjøring, Dom, Borgermester ; (Bergen), Gullsmed, Rådmann ; (Bergen), Fullmektig, Lagmann ; (Bergen og Gulating), Oldermann, Enke, Gullsmedembete, Skrå, Vedtekt

1604, 6. november Bergen kunngjøring ; (dom)

1604-11-06

Kunngjøring, Dom, Borgermester ; (Bergen), Laug, Gullsmed, Rådmann ; (Bergen), Konge ; (Danmark og Norge), Lagmann ; (Bergen og Gulating), Stevning, Laugsrettighet, Brev ; (kongelig), Slott ; (Kjøbenhavn), Odlermann

1605, 25. juli.* Bergen søknad

1605-07-25

Gullsmed, Konge ; (Danmark og Norge), Søknad, Salg, Øvrighet, Lov, Sølv

1606, 18. november Bergen klage

1606-11-18

Fogd, Prest, Forbud, Bonde, Gullsmed, Klage, Embete, Gesell, Øvrighet, Kvalitet

ca. 1607?* Bergen brev

1607

Forbud, Gullsmed, Påminnelse, Håndverk, Slottsherre

1607, 3. mars Bergen kunngjøring ; (fullmakt)

1607-03-03

Kunngjøring, Laug, Gullsmed, Konge ; (Danmark og Norge), Fullmakt, Laugsartikler, Forordning ; (kongelig), Suplikk, Kanselli ; (kongens), Råd ; (kongens)

1607, 6. august Stavanger kunngjøring ; (kongelig)

1607-08-06

Borger ; (Bergen), Forbud, Bonde, Gullsmed, Konge ; (Danmark og Norge), Kunngjøring ; (kongelig), Sølv, Håndverk, Salg ; (sølv), Tysker, Kjøp ; (sølv), Byttehandel ; (sølv), Handel, Lov ; (norsk), Adel, Presteskap

1608, 16. juli Kjøbenhavn ordinans

1608-07-16

Kunngjøring, Betaling, Borgermester ; (Bergen), Råd ; (Bergen), Gullsmed, Konge ; (Danmark og Norge), Skrå, Lov, Sølv, Ordinans, Forfalskning, Skatt, Rentekammer, Riksråd, Råd ; (riksråd)

1615, 19. august Bergen skjøte

1615-08-19

Kunngjøring, Skjøte, Borgermester ; (Bergen), Salg ; (grunn), Grunn, Hus, Borger ; (Bergen), Mester, Kjøpsbrev, Gullsmed, Ildhus, Lagmann ; (Bergen og Gulating), Badskjær, Våning, Steinkjeller, Formynder

1617, 24. juli Bergen klage

1617-07-24

Gullsmed, Klage, Øvrighet, Håndverk, Slottsherre, Embetskrå

1617, 10. oktober Møre og Romsdal, Borgund forsvarsbrev

1617-10-10

Brev, Gullsmed, Klage, Stevning, Øvrighet, Slottsherre, Ordinans, Skatt, Forsvar

1617, 3. desember Bergenhus stevning

1617-12-03

Laug, Høvedsmann ; (Bergenhus), Gullsmed, Tiltale, Stevning, Oldermann, Ordinans, Gullsmedlaug

1625, 18. mars Bergen klage

1625-03-18

Forbud, Laug, Gullsmed, Klage, Gesell, Sølv, Skatt, Gullsmedlaug, Embedsrettigheter, Avgift

1626, 9. mars Bergenhus stevning

1626-03-09

Laug, Gullsmed, Anklage, Stevning, Befalingsmann ; (Bergenhus), Rådstue, Laugskrå

1631, 17. oktober Kjøbenhavn brev

1631-10-17

Mester, Laug, Gullsmed, Laugsartikler, Svenn, Oldermann, Gullsmedlaug, Laugskrå, Mesterprøve

1640, 30. august Bergen kontrakt

1640-08-30

Gullsmed, Kjøpmann, Kontrakt, Borger ; (Trondhjem), Læregutt

1641, 30. juli Bergen vitterliggjøring

1641-07-30

Vitne, Borgermester ; (Bergen), Råd ; (Bergen), Gullsmed, Vitterliggjøring, Bekreftelse, Avskrift, Pergamentsbrev

1653, 26. januar Bergen salgsbrev

1653-01-26

Eiendomshandel, Skjøte, Grunn, Hus, Gullsmed, Skomaker, Svenn, Salg ; (anpart), Matrimoniuz, Skomakersvenn

1658, 20. april Bergen brev

1658-04-20

Laug, Gullsmed, Klage, Slottsherre ; (Bergen), Svenn, Borgerskap, Øvrighet, Gullsmedlaug, Laugskrå, Arbeidsavtale, Rettssak, Oberstløyntant

1659, 17. mars Bergen brev

1659-03-17

Laug, Gullsmed, Klage, Stevning, Svenn, Borgerskap, Gullsmedlaug, Laugskrå, Rettslig stevning, Arbeid

1659, 20. mai Bergen brev

1659-05-20

Laug, Gullsmed, Klage, Svenn, Borgerskap, Gesell, Embede, Laugsrettighet, Sølv, Arbeid

1659, 8. juli Bergen klagebrev

1659-07-08

Laug, Gullsmed, Klage, Svenn, Laugskrå, Arbeid, Slottsherre ; (Bergenhus)

1659, 11. juli Bergenhus brev

1659-07-11

Fogd, Gullsmed, Klage, Svenn, Forordning ; (kongelig), Slottsherre ; (Bergenhus), Straff, Rettsak, Befaling