Hagegrunn 5


1582, 22. januar Bergen salgsbrev grunnbrev

1582-01-22

Eiendomshandel, Betaling, Skjøte, Grunn, Hus, Grunnleie, Salg ; (hus), Kjøp ; (hus), Leie ; (av hagegrunn), Hagegrunn, Kjøpmann, Skredder

1620, 21. mars Bergen salgsbrev

1620-03-21

Kunngjøring, Skjøte, Salg ; (grunn), Borger ; (Bergen), Hagegrunn, Skredder, Snekker, Grunn ; (hagegrunn)

1623, 28. september Bergen grunnbrev

1623-09-28

Kunngjøring, Eiendomshandel, Salg ; (grunn), Grunnleie, Hagegrunn, Grunn ; (hagegrunn)

1634, 12. februar Bergen grunnbrev

1634-02-12

Kunngjøring, Eiendomshandel, Borgermester ; (Bergen), Hus, Grunnleie, Hagegrunn, Byskriver, Grunn ; (hagegrunn), Salg ; (hus og hage)

1649, 26. oktober Bergen grunnbrev

1649-10-26

Sogneprest, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Prost, Hagegrunn, Grunn ; (hagegrunn)