Håndverk 3


ca. 1607?* Bergen brev

1607

Forbud, Gullsmed, Påminnelse, Håndverk, Slottsherre

1607, 6. august Stavanger kunngjøring ; (kongelig)

1607-08-06

Borger ; (Bergen), Forbud, Bonde, Gullsmed, Konge ; (Danmark og Norge), Kunngjøring ; (kongelig), Sølv, Håndverk, Salg ; (sølv), Tysker, Kjøp ; (sølv), Byttehandel ; (sølv), Handel, Lov ; (norsk), Adel, Presteskap

1617, 24. juli Bergen klage

1617-07-24

Gullsmed, Klage, Øvrighet, Håndverk, Slottsherre, Embetskrå