Håndverker 1


1632, 19. november Kjøbenhavn kongebrev

1632-11-19

Mester, Klage, Konge ; (Danmark og Norge), Svenn, Skatt, Håndverker, Læregutt