Hjemmefølge 1


1628, 1. desember Hordaland, Kvam, Skeie brev

1628-12-01

Lagrettemann, Brev, Arv, Oppfostring, Hjemmefølge, Fosterfar