Høvedsmann 2


1639, 10. mai Hordaland, Kvinnherrad, Lustveit stevning ; (skifte)

1639-05-10

Gård, Skifte, Rettegang, Stevning, Grense, Rikskansler, Innkalling, Høvedsmann, Admiral, Skipshøvedsmann

[1643, 21. desember]* Bergen skjøte

1643-12-21

Eiendomshandel, Gård, Skjøte, Salg ; (gård), Høvedsmann, Skipshøvedsmann