Høvedsmann ; (Bergenhus) 28


1581, 24. august Bergen stadfesting

1581-08-24

Stadfesting, Lagmann ; (Bergen), Borgermester ; (Bergen), Laug, Høvedsmann ; (Bergenhus), Gullsmed

1583, 6. november Bergen grunnbrev

1583-11-06

Grunn, Grunnbrev, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Høvedsmann ; (Bergenhus), Konge ; (Danmark og Norge)

1586, 28. april Bergen grunnbrev

1586-04-28

Eiendomshandel, Arv, Salg ; (grunn), Grunnleie, Arving, Høvedsmann ; (Bergenhus), Skjøte , (grunn), Grunn ; (sjøgrunn), Sjøgrunn, Sjøbod

1588. 20. august Bergen klage

1588-08-20

Lagmann ; (Bergen), Borgermester ; (Bergen), Råd ; (Bergen), Høvedsmann ; (Bergenhus), Gullsmed, Klage

1588, 28. august Bergen privelegium

1588-08-28

Borgermester ; (Bergen), Høvedsmann ; (Bergenhus), Gullsmed, Privilegium, Lagmann ; (Bergen og Gulating)

1589, 30. september Bergen grunnbrev

1589-09-30

Grunn, Borger ; (Bergen), Leie ; (av grunn), Grunnleie, Høvedsmann ; (Bergenhus), Konge ; (Danmark og Norge), Slott ; (Bergen)

1590, 19. oktober Bergen grunnbrev

1590-10-19

Eiendomshandel, Borgermester ; (Bergen), Grunn, Råd ; (Bergen), Salg ; (hage), Kålhage, Høvedsmann ; (Bergenhus), Forstander, Hage, Leie ; (av kålhage), Fattigdomsforstander

1591, 14. august Bergenhus stevning

1591-08-14

Dom, Høvedsmann ; (Bergenhus), Forlik, Stevning, Jordgods, Overfall, Rådhus

1592, 13. september Hordaland, Manger, Prestegården markegangsbrev

1592-09-13

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Grensegang, Markegang, Høvedsmann ; (Bergenhus), Markegangsbrev, Forlik, Grense

1593, 2. februar Bergenhus grunnbrev

1593-02-02

Grunn, Borger ; (Bergen), Leie ; (av grunn), Grunnleie, Høvedsmann ; (Bergenhus), Sjøbod, Nøstegrunn, Nøst

1593, 13. februar Bergenhus grunnbrev

1593-02-13

Grunn, Borger ; (Bergen), Leie ; (av grunn), Grunnleie, Høvedsmann ; (Bergenhus), Bygsel, Nøstegrunn, Nøst

1596, 23. januar Bergen grunnbrev

1596-01-23

Lagmann ; (Bergen), Borgermester ; (Bergen), Grunn, Grunnbrev, Hus, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Høvedsmann ; (Bergenhus), Ødegrunn

1596, 3. april Bergen stadfesting

1596-04-03

Stadfesting, Borgermester ; (Bergen), Høvedsmann ; (Bergenhus), Gullsmed, Lagmann ; (Bergen og Gulating), Mesterstykke, Mester ; (gullsmed), Svenn

1597, 17. januar Bergen kunngjøring

1597-01-17

Kunngjøring, Høvedsmann ; (Bergenhus), Rådmann ; (Bergen), Klage, Lagmann ; (Bergen og Gulating), Laugsartikler, Borgerskap, Privilegiebrev, Bartskjærer

1604, 18. august Bergenhus grunnbrev

1604-08-18

Kunngjøring, Grunn, Borger ; (Bergen), Leie ; (av grunn), Grunnleie, Høvedsmann ; (Bergenhus), Konge ; (Danmark og Norge), Murmester

1608, 24. februar Bergen skifte

1608-02-24

Gård, Lagrettemann, Skifte, Jord, skifte og overdraging, Sogneprest, Høvedsmann ; (Bergenhus), Makeskifte

1617, 3. desember Bergenhus stevning

1617-12-03

Laug, Høvedsmann ; (Bergenhus), Gullsmed, Tiltale, Stevning, Oldermann, Ordinans, Gullsmedlaug

1634, 12. mai Bergenhus grunnbrev

1634-05-12

Kunngjøring, Grunn, Grunnleie, Høvedsmann ; (Bergenhus), Konge ; (Danmark og Norge), Leie ; (grunn)

1634, 23. desember Bergenhus grunnbrev

1634-12-23

Kunngjøring, Eiendomshandel, Grunn, Hus, Høvedsmann ; (Bergenhus), Salg ; (hus), Konge ; (Danmark og Norge), Eiendom, Grunnavgift, Rikskansler ; (Norge)

1636, 16. mars Bergen kunngjøring ; (klage)

1636-03-16

Kunngjøring, Sogneprest, Høvedsmann ; (Bergenhus), Klage, Konge ; (Danmark og Norge), Rikskansler ; (Norge), Prestekall, Inntekt, Sogn, Anneks, Superintendent ; (Bergen)

1645, 26. september Bergenhus grunnbrev

1645-09-26

Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Høvedsmann ; (Bergenhus), Rikskansler, Vaktmester

1646, 1. februar Bergenhus grunnbrev

1646-02-01

Grunn, Leie ; (av grunn), Høvedsmann ; (Bergenhus)

1648, 18. april Bergenhus grunnbrev

1648-04-18

Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Høvedsmann ; (Bergenhus)

1648, 18. juni Bergenhus grunnbrev

1648-06-18

Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Høvedsmann ; (Bergenhus), Maler

1649, 29. mars Bergenhus grunnbrev

1649-03-29

Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Høvedsmann ; (Bergenhus)

1649, 19. juni Bergen kunngjøring

1649-06-19

Kunngjøring, Lagrettemann, Brev, Sorenskriver, Skifte, Lensmann, Gods, Høvedsmann ; (Bergenhus), Lagmann ; (Bergen og Gulating), Stevning, Rådstue

1649, 6. desember Bergenhus skifte

1649-12-06

Gård, Skifte, Odel, Odelsgods, Gods, Høvedsmann ; (Bergenhus), Konge ; (Danmark og Norge), Makeskifte, Brev ; (kongelig), Mandat ; (kongelig)

1653, 8. november Bergenhus grunnbrev

1653-11-08

Grunn, Grunnleie, Høvedsmann ; (Bergenhus), Konge ; (Danmark og Norge), Leie ; (grunn)