Husbond 2


1642, 12. desember Bergen grunnbrev

1642-12-12

Grunn, Grunnleie, Kloster, Leie ; (grunn), Fullmektig, Husbond

1657, 5. februar Bergen skjøte

1657-02-05

Eiendomshandel, Gård, Ildhus, Fullmakt, Nabo, Husbond, Brygge, Schøtstue, Salg ; (sjøstue), Sjøstue, Kjøpmann ; (Bremen)