Jord 27


1586, 20. oktober Møre og Romsdal, Vatne kunngjøring ; (markegang)

1586-10-20

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Markegang, Dom, Fogd, Prest, Gods, Ombudsmann, Jord, Kirke

1586, 13. november.* Hordaland, Kvinnherred fullmakt

1586-11-13

Gård, Leie ; (av jord), Jord, Fullmakt, Innkreving, Søknad, Rettegang

[15]88, uten dato. Sogn og Fjordane, [Stryn] kunngjøring ; (salg)

1588

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Salg ; (av leie), Lagrettemann, Leie ; (av jord), Jord

1588, 18. juni Bergen dom

1588-06-18

Gård, Dom, Landskyld, Odel, Lagting, Ting ; (lagting), Klage, Leie ; (av jord), Jord, Anklage, Rettighet

ca. 1590* Bergen** brev

1590

Gård, Lagrettemann, Odel, Lagmann ; (Bergen), Borgermester ; (Bergen), Råd ; (Bergen), Kjøpsbrev, Leie ; (av jord), Jord, Odelsbrev, Slottsherre ; (Bergen)

1591, 3. februar. Sogn og Fjordane, Stryn, Togning vitterliggjøring ; (stevning)

1591-02-03

Gård, Lagrettemann, Dom, Lensmann, Stadfesting, Leie ; (av jord), Jord, Vitterliggjøring, Ting, Stevning

1592, 24. juni Bergen vitterliggjør ; (forlik)

1592-06-24

Gård, Arv, Odel, Stadfesting, Borgermester ; (Bergen), Borger ; (Bergen), Rådmann ; (Bergen), Leie ; (av jord), Jord, Forlik, Vitterliggjøring, Odelsbrev

[ca. 1593.] (mellom 1589 og 1596) Sogn og Fjordane, [Stryn] brev

1593

Gård, Brev, Lagmann ; (Bergen), Borgermester ; (Bergen), Lagrettemann ; (Bergen), Råd ; (Bergen), Klage, Jord, Odelsbrev, Slottsherre ; (Bergen), Stevning

[Ca, 1595] Sogn og Fjordane, Stryn, Ytre-Eide klage

1595

Gård, Skifte, Klage, Konge ; (Danmark og Norge), Jord, Gård ; (laksegård), Laksegård, Jordgods

1596, 13. oktober Telemark, Hjartdal kunngjøring

1596-10-13

Kunngjøring, Gård, Dom, Arving, Jord, Odelsrett

1596 Sogn og Fjordane, Stryn, Nesi Kirkegård vitterliggjøring

1596

Landskyld, Arv, Stadfesting, Jord, Vitterliggjøring, Odelsbrev

1598, 12. september Telemark, Lårdal, Raundal salgsbrev

1598-09-12

Eiendomshandel, Salg ; (jord), Lagrettemann, Sorenskriver, Jord

1598, 9. oktober Hordaland, Kvam, Bøvre salgsbrev

1598-10-09

Salg ; (jord), Gård, Betaling, Odel, Skjøtningsøre, Jord

1602, 30. juni Hordaland, Herdla, Landsvik kunngjøring ; (dom)

1602-06-30

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Dom, Lensmann, Sogneprest, Jord, Lagrett

1604, 10. juni Møre og Romsdal, Haram, Fjørtoft kunngjøring ; (utnevnelse)

1604-06-10

Kunngjøring, Gård, Landskyld, Ødegård, Konge ; (Danmark og Norge), Jord, Utnevnelse, Leidang, Tiende, Skipper

1610, 18. april Hordaland, Kinsarvik kunngjøring ; (pantsetting)

1610-04-18

Kunngjøring, Gård, Pantsetting, Jord

1613, 10. februar Hordaland, Manger (Radøy) kunngjøring

1613-02-10

Kunngjøring, Betaling, Lagrettemann, Landskyld, Lensmann, Sogneprest, Fogd, Bonde, Jord, Husbot, Utkastelse, Landbonde

1613, 4. oktober Sogn og Fjordane, Aurland kunngjøring ; (bygsel)

1613-10-04

Kunngjøring, Sogneprest, Jord, Bygsel, Kontrakt, Leie ; (gård)

1616, 13. april Sogn og Fjordane, Vevring, Årseter kunngjøring ; (salg)

1616-04-13

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Odelsgods, Leie, Skjøtningsøre, Jord, Jordgods, Salg ; (odelsgods), Innløsning ; (jordgods)

1617, 20. mars Hordaland, Manger (Radøy) stevning

1617-03-20

Dom, Landskyld, Sogneprest, Leie ; (av jord), Jord, Tiltale, Stevning, Bygsel, Etterkommere, Rodebol

1624, 10. januar Hordaland, Strandvik, Åkre pantebrev

1624-01-10

Gård, Odel, Sogneprest, Pant, Jord, Odelsjord, Lån

1632, 29. desember Kjøbenhavn stadfesting ; (kongelig) skifte

1632-12-29

Skifte, Sogneprest, Stadfesting ; (kongelig), Konge ; (Danmark og Norge), Makeskifte, Jord, Kirke, Prestebol, Befalingsmann ; (Bergenhus len)

1642, 29. mars Sogn og Fjordane, Stryn, Togning avståelsesbrev

1642-03-29

Gård, Lagrettemann, Sorenskriver, Odel, Lensmann, Pantsetting, Jord, Odelsrett

1645, 6. mars Sogn og Fjordane, Davik, fogdegården stevning

1645-03-06

Gård, Fogd, Borger ; (Bergen), Klage, Pantsetting, Jord, Stevning, Innløsning, Rettslig innkalling

1649, 27. februar Hordaland, Fusa, Skjørsand kunngjøring ; (pantsetting)

1649-02-27

Kunngjøring, Gård, Odel, Lensmann, Pantsetting, Jord, Odelsjord, Lån

1650, 4. juni Sogn og Fjordane, Eid, Gjerde brev

1650-06-04

Lagrettemann, Sorenskriver, Borger ; (Bergen), Gods, Odelsmann, Pantsetting, Jord, Rettighet, Jordgods, Innløsning, Salg ; (gods), Tilståelse, Biskop

1657, 28. november Hordaland, Kinsarvik, Ytre-Bu avtale

1657-11-28

Gård, Jord, Avtale