Jord, køp og salg 1


1658, 13. mars Hordaland, Strandebarm, Sjuster skjøte

1658-03-13

Gård, Skjøte, Lagrettemann, Sorenskriver, Odelspart, Salg ; (odelspart), Jord, køp og salg