Jordgods 30


1591, 14. august Bergenhus stevning

1591-08-14

Dom, Høvedsmann ; (Bergenhus), Forlik, Stevning, Jordgods, Overfall, Rådhus

[Ca, 1595] Sogn og Fjordane, Stryn, Ytre-Eide klage

1595

Gård, Skifte, Klage, Konge ; (Danmark og Norge), Jord, Gård ; (laksegård), Laksegård, Jordgods

1597?, 20. januar Hordaland, Kvam, Indre Ålvik vitterliggjøring ; (skifte)

1597-01-20

Skifte, Arv, Stadfesting, Vitterliggjøring, Jordgods, Eiendeler, Lagrettemenn

1603, 3. juni Hordaland, Kvinnherrad, Lande kunngjøring ; (forlik)

1604-06-03

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Skifte, Odel, Jord, skifte og overdraging, Lensmann, Odelsgods, Forlik, Jordgods

1604, 21. juli Bergenhus dom

1604-07-21

Arv, Rettighet, Jordgods, Dom ; (herredagsdom)

1605, 9. april Sogn og Fjordane, Innvik salgsbrev

1605-04-09

Eiendomshandel, Salg ; (jord), Jord, kjøp og salg, Gård, Jordgods, Gods ; (jordgods)

1606, 3. oktober Sogn og Fjordane, Innvik, Skrede kunngjøring ; (skifte)

1606-10-03

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Arv, Jordskifte, Jord, skifte og overdraging, Fogd, Arveskifte, Leie, Jordgods

1607, 7 (?). oktober Sogn og Fjordane, Innvik, Måri kunngjøring ; (salg)

1607-10-07

Kunngjøring, Eiendomshandel, Salg ; (jord), Jord, kjøp og salg, Gård, Betaling, Jordgods

1608, 15. april (Hordaland, Kinsarvik) salgsbrev

1608-04-15

Eiendomshandel, Salg ; (jord), Jord, kjøp og salg, Betaling, Arv, Odel, Odelsmann, Jordgods

1613, 11. oktober Nordland, Bodin, Ilstad kunngjøring ; (skifte)

1613-10-11

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Skifte, Jord, skifte og overdraging, Lensmann, Leie ; (av jord), Makeskifte, Jordgods

1614, 13. april Sogn og Fjordane, Innvik, Roseter skjøte

1614-04-13

Kunngjøring, Gård, Betaling, Skjøte, Salg ; (av leie), Kjøp ; (jord), Skjøtningsøre, Jordgods

1614, 9. august [Sogn og Fjordane, Stryn] brev

1614-08-09

Gård, Arv, Skyld, Pant, Jordgods, Hjemmegave, Innløsning

1614, 15. november [Sogn og Fjordane, Stryn] brev

1614-11-15

Betaling, Pant, Jordgods, Pantebrev, Regnskap

1615, 14. februar (1611, 29. november) Hordaland, Kvam, Noreim kunngjøring ; (salg)

1615-02-14

Kunngjøring, Salg ; (jord), Jord, kjøp og salg, Gård, Sogneprest, Kjøpsbrev, Skjøtningsøre, Jordgods

1615, 11. september Sogn og Fjordane, Stryn, Togning salgsbrev

1615-09-11

Salg ; (jord), Jord, kjøp og salg, Leie ; (av jord), Jordgods

1615, 20. oktober Sogn og Fjordane, Innvik, Hegdal skjøte

1615-10-20

Salg ; (jord), Jord, kjøp og salg, Gård, Skjøte, Arv, Leie, Jordgods

1616, 13. april Sogn og Fjordane, Vevring, Årseter kunngjøring ; (salg)

1616-04-13

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Odelsgods, Leie, Skjøtningsøre, Jord, Jordgods, Salg ; (odelsgods), Innløsning ; (jordgods)

1621, 17. september Sogn og Fjordane, Breim, Seim kunngjøring ; (salg)

1621-09-17

Kunngjøring, Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Gård, Arv, Leie, Jordgods, Salg ; (jordgods)

[Ca. 1630]* Hordaland, Voss, Vossavangen kunngjøring ; (salg) skifte

1630

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Skifte, Lensmann, Gods, Makeskifte, Skjøtningsøre, Jordgods, Salg ; (jordgods), Jord, skifte og overdragselse

1632, 3. oktober Sogn og Fjordane, Breim, Bergheim kunngjøring ; (salg)

1632-10-03

Kunngjøring, Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Gård, Lagrettemann, Arv, Lensmann, Jordgods, Tingskriver, Salg ; (jordgods)

1632, 7. november Hordaland, Granvin, Vindal kunngjøring ; (salg)

1632-11-07

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Gods, Jordgods, Odelspart, Salg ; (odelspart)

1634, 13. april Møre og Romsdal, Strangvik, Åsprång kunngjøring ; (salg)

1634-04-13

Kunngjøring, Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Gård, Betaling, Skjøte, Lagrettemann, Arv, Jordgods, Salg ; (jordgods)

1640, 1. april Sogn og Fjordane, Stryn, Ytre-Eide forlik

1640-04-01

Jord, kjøp og salg, Gård, Betaling, Kjøpsbrev, Pant, Forlik, Jordgods, Innløsning, Kjøp ; (jordgods)

1643, 27. mars Møre og Romsdal, Aure, Vik kunngjøring ; (overdragelse)

1643-03-27

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Sorenskriver, Skifte, Jord, skifte og overdraging, Lensmann, Kjøp ; (jord), Fogd, Makeskifte, Jordgods, Overdragelse ; (jordgods)

1650, 18. januar Hordaland, Eidfjord, Bu skifte

1650-01-18

Gård, Lagrettemann, Landskyld, Skifte, Gods, Jordpart, Jord, skifte og overdragelse, Arveskifte, Jordgods, Tingskriver

1650, 4. juni Sogn og Fjordane, Eid, Gjerde brev

1650-06-04

Lagrettemann, Sorenskriver, Borger ; (Bergen), Gods, Odelsmann, Pantsetting, Jord, Rettighet, Jordgods, Innløsning, Salg ; (gods), Tilståelse, Biskop

1652, 24. februar Hordaland, Voss, Himle salgsbrev

1652-02-24

Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Gård, Betaling, Gods, Skjøtningsøre, Jordgods, Salg ; (leie)

1654, 9. mars Sogn og Fjordane, Leikanger, prestegården kunngjøring

1654-03-09

Kunngjøring, Gård, Skifte, Jord, skifte og overdraging, Sogneprest, Jordpart, Prost, Makeskifte, Jordgods, Prestebol

1657, 14. august Kjøbenhavn stadfesting ; (kongelig)

1657-08-14

Jord, kjøp og salg, Gård, Stadfesting, Gods, Konge ; (Danmark og Norge), Jordgods, Salg ; (jordgods), Kommissær ; (kongelig)

1659, 5. august Kjøbenhavn kunngjøring ; (kongelig)

1659-08-05

Gods, Konge ; (Danmark og Norge), Pantsetting, Jordgods, Kunngjøring ; (kongelig), Lån, Garnison, Renteskriver