Jordpart 36


1614, 22. november Rogaland, Suldal, Vinje sogn, Selland skjøte

1614-11-22

Eiendomshandel, Gård, Skjøte, Jordpart, Salg

1578, 20. juni Bergen dom

1578-06-20

Gård, Dom, Lagting, Ting ; (lagting), Jordpart

1579, 11. juni Hordaland, Voss, Vossevangen salgsbrev

1579-06-11

Eiendomshandel, Salg ; (jord), Jord, kjøp og salg, Gård, Lagrettemann, Jordpart

1586, 9. juni Sogn og Fjordane, Vik, Åse salgsbrev

1586-06-09

Eiendomshandel, Salg ; (jord), Betaling, Lagrettemann, Lagmann, Jordpart, Jord, kjøp og slag, Skjøtningsøre

1586, 14. august Bergen overdragelse

1586-08-14

Arv, Odel, Jord, skifte og overdraging, Odelsmann, Jordpart, Arving, Overdragelse, Pant, Pantsetting

1588, 26. mai Hordaland, Strandebarm, kirkegården vitnesbyrd

1588-05-26

Gård, Lagrettemann, Arv, Lensmann, Jordpart, Vitnesbyrd

1590-tallet, 31. desember Sogn og Fjordane, Stryn, Bø og Nesdal overenskomst

1590-12-31

Eiendomshandel, Salg ; (jord), Jord, kjøp og salg, Gård, Gods, Jordpart, Overenskomst, Avtale

1600, uten dato Hordaland, Kinsarvik, Urheim kunngjøring

1600

Kunngjøring, Eiendomshandel, Salg ; (jord), Arv, Odel, Stadfesting, Jordpart, Skjøtningsøre

1600, 13. januar Hordaland, Kvam, Øystese slagsbrev

1600-01-13

Eiendomshandel, Salg ; (jord), Gård, Betaling, Skjøte, Stadfesting, Jordpart, Odelspart

1600, 13. april Hordaland, Kinsarvik kunngjøring

1600-04-13

Kunngjøring, Gård, Skifte, Jordpart, Markeskifte

1604, 25. juli Hordaland, Kinsarvik skjøte

1604-07-25

Eiendomshandel, Gård, Skjøte, Jordpart, Skyld, Skjøtningsøre, Salg ; (jordpart)

1607, 20. februar Sogn og Fjordane, Innvik, Skoden salgsbrev

1607-02-20

Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Gård, Skjøte, Jordpart, Salg ; (jordpart)

161[.], [uten dato] Sogn og Fjordane, Hyllestad, Akse overdragelse

Gård, Jordpart, Skjøtningsøre, Overdragelse ; (jord), Leie ; (jordpart), Jord , skifte og overdraging

1612, [... november] Bergen skifte

1612-11

Gård, Skifte, Jord, skifte og overdraging, Jordpart, Makeskifte, Overdragelse ; (jordpart)

1616, 23. februar Hordaland, Etne, Støle salgsbrev

1616-02-23

Eiendomshandel, Salg ; (jord), Jord, kjøp og salg, Gård, Betaling, Lagrettemann, Lensmann, Sogneprest, Jordpart, Overdragelse ; (jord)

1616, 14. desember Hordaland, Odda, Sandven overdragelse

1616-12-14

Gård, Lagrettemann, Sorenskriver, Jordpart, Overdragelse ; (jordpart), Jord, skifte og overdragning

1630, 5. mars Hordaland, Ulvik kunngjøring

1630-03-05

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Odel, Fogd, Gods, Odelsmann, Jordpart, Jord, skifte og overdragelse, Ødejord, Konge ; (Danmark og Norge), Overdragelse, Leiermål, Rømling, Dom ; (dødsdom)

1622, 20. juli Sogn og Fjordane, Leikanger, Feios skjøte

1622-07-20

Kunngjøring, Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Gård, Betaling, Skjøte, Odel, Lensmann, Jordpart, Salg ; (jordpart)

1627, 9. november Hordaland, Strandebarm (Varaldsøy), Skjelnes kunngjøring ; (salg)

1627-11-09

Kunngjøring, Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Gård, Betaling, Lagrettemann, Jordpart, Odelspart, Salg ; (odelspart)

1628, 24. mai Sogn og Fjordane, Vik, Kvamsøy kunngjøring ; (salg)

1628-05-24

Kunngjøring, Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Gård, Betaling, Jordpart, Skjøtningsøre, Odelspart, Salg ; (odelspart)

1628, 24. mai Hordaland, Vik, Kvamsøy kunngjøring ; (salg)

1628-05-24

Kunngjøring, Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Gård, Jordpart, Skjøtningsøre, Odelspart, Salg ; (odelspart)

1629, 28. januar Hordaland, Strandvik, Nordtveit salgsbrev

1629-01-28

Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Gård, Salg ; (gård), Jordpart, Skjøtningsøre

1629, 27. april Hordaland, Tysnes, Søreid kunngjøring ; (skifte)

1629-04-27

Kunngjøring, Gård, Sorenskriver, Skifte, Sogneprest, Jordpart, Jord, skifte og overdragelse, Makeskifte, Odelspart, Vederlag, Overdragelse ; (odelspart)

1629, 23. september Hordaland, Ulvik, Viknes kunngjøring

1629-09-23

Kunngjøring, Jord, kjøp og salg, Lagrettemann, Eiendomsrett, Jordpart, Skjøtningsøre, Odelspart, Salg ; (odelspart)

1629, 20. november Sogn og Fjordane, Vik, Hopperstad kunngjøring ; (salg)

1629-11-20

Kunngjøring, Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Gård, Betaling, Lagrettemann, Jordpart, Odelspart, Salg ; (odelspart)

1630, 30. januar Hordaland, Kvinnherrad, Fet kunngjøring ; (skifte)

1630-01-30

Kunngjøring, Gård, Sorenskriver, Skifte, Sogneprest, Jordpart, Jord, skifte og overdragelse, Makeskifte, Odelspart, Overdragelse ; (odelspart)

1631, 5. august Bergen supplikk

1631-08-05

Gård, Arv, Jordpart, Klage, Konge ; (Danmark og Norge), Suplikk, Gave

1632, 24. oktober Hordaland, Ullensvang kunngjøring ; (salg)

1632-10-24

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Lagrettemann, Jordpart, Jord, kjøp og slag, Skjøtningsøre, Salg ; (jordpart)

1643, 17. juli Hordaland, Fjelberg, Sørhuglo overdragelse

1643-07-17

Gård, Jord, skifte og overdraging, Sogneprest, Jordpart, Prost, Overdragelse

1645, 5. juli Hordaland, Kvam, Indre-Ålvik skifte

1645-07-05

Gård, Lagrettemann, Skifte, Jord, skifte og overdraging, Lensmann, Fogd, Gods, Jordpart, Odelskifte, Tingskriver

1645, 12. (?) august Sogn og Fjordane, Vik, Engjum skjøte

1645-08-12

Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Lagrettemann, Lensmann, Jordpart, Skjøtningsøre, Odelsjord, Salg ; (odelsjord)

1646, 11. mars Hordaland, Voss, Vossavangen salgsbrev

1646-03-11

Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Skjøte, Lagrettemann, Odel, Lensmann, Jordpart, Odelspart, Salg ; (odelspart)

1650, 18. januar Hordaland, Eidfjord, Bu skifte

1650-01-18

Gård, Lagrettemann, Landskyld, Skifte, Gods, Jordpart, Jord, skifte og overdragelse, Arveskifte, Jordgods, Tingskriver

1650, 14. desember Hordaland, Kvam, Rykken skifte

1650-12-14

Gård, Lagrettemann, Skifte, Arv, Odel, Jordskifte, Jordpart, Jord, skifte og overdragelse, Arving, Arveskifte, Odelskifte, Tingskriver

1653, 3. februar Hordalnad, Strandvik, Revne krav

1653-02-03

Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Skjøte, Jordpart, Arving, Klage, Skjøtningsøre, Salg ; (jordpart)

1654, 9. mars Sogn og Fjordane, Leikanger, prestegården kunngjøring

1654-03-09

Kunngjøring, Gård, Skifte, Jord, skifte og overdraging, Sogneprest, Jordpart, Prost, Makeskifte, Jordgods, Prestebol