Kålhagegrunn 2


1647, 27. april Bergen skjøte

1647-04-27

Eiendomshandel, Skjøte, Salg ; (grunn), Skomaker, Grunn ; (kålhagegrunn), Kålhagegrunn, Musiker

1649, 9. oktober Bergen salgsbrev

1649-10-09

Eiendomshandel, Sogneprest, Salg ; (grunn), Prost, Grunn ; (kålhagegrunn), Kålhagegrunn