Kannestøper 1


1623, 28. juli Bergen kunngjøring ; (salg)

1623-07-28

Kunngjøring, Salg ; (grunn), Borger ; (Bergen), Skredder, Grunn ; (hagegrunn), Baker, Kannestøper