Kannik 1


1647, 8. oktober Bergen grunnbrev

1647-10-08

Grunn, Grunnleie, Prest, Leie ; (grunn), Baker, Kapitel, Kannik, Sekretær