Kansler 8


1631, 16. april Bergen grunnbrev

1631-04-16

Kunngjøring, Gods ; (kirkegods), Grunn, Grunnleie, Kloster, Ombudsmann, Leie ; (grunn), Kirke, Snekker, Gods ; (klostergods), Ridder, Kansler

1634, 7. august Bergen grunnbrev

1634-08-07

Kunngjøring, Grunn, Grunnleie, Leie ; (grunn), Fullmektig, Ridder, Kansler

1634, 15. august Bergen grunnbrev

1634-08-15

Kunngjøring, Grunn, Grunnleie, Leie ; (grunn), Fullmektig, Ridder, Kansler

1634, 14. oktober Bergen grunnbrev

1634-10-14

Kunngjøring, Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Gods, Konge ; (Danmark og Norge), Fullmektig, Ridder, Kansler

1634, 14. oktober Bergen grunnbrev

1634-10-14

Kunngjøring, Grunn, Hus, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Gods, Konge ; (Danmark og Norge), Fullmektig, Ridder, Kansler

1634, 14. oktober Bergen grunnbrev

1634-10-14

Kunngjøring, Grunn, Grunnleie, Konge ; (Danmark og Norge), Leie ; (grunn), Fullmektig, Ridder, Kansler

1635, 1. oktober Bergen kunngjøring ; (salg)

1635-10-01

Kunngjøring, Eiendomshandel, Salg ; (grunn), Grunnleie, Fullmektig, Ridder, Kansler

1635, 7. november Bergen kunngjøring

1635-11-07

Kunngjøring, Grunn, Grunnleie, Klage, Fullmektig, Ødeplass, Ridder, Kansler, Eiendomstvist