Kirkeverger 5


1599, 11. mai Bergen grunnbrev

1599-05-11

Grunn, Leie ; (grunn), Ødegrunn, Kirkeverger

1626, 26. august Bergenhus stevning

1625-08-26

Gods ; (kirkegods), Kirkegods, Ombudsmann, Stevning, Kirkeverger, Tingstue, Befalingsmann ; (Bergenhus), Adkomstbrev, Avlevering, Skriver ; (tingskriver)

1649, 8. mai Bergen grunnbrev

1649-05-08

Borgermester ; (Bergen), Salg ; (grunn), Grunnleie, Ombudsmann, Leie ; (grunn), Kirkeverger, Klokkerbolig

1649, 8. mai Bergen skjøte

1649-05-08

Eiendomshandel, Skjøte, Salg ; (grunn), Grunn, Hus, Salg ; (hus), Kirkeverger, Klokkerbolig

1652, 16. januar Bergen pantebrev

1652-01-16

Borgermester ; (Bergen), Råd ; (Bergen), Pantsetting, Kirke, Eiendom, Kirkeverger, Pantebrev, Gjeld, Løsøre, Rente