Kjøp ; (gods) 2


1599, 3. november Sogn og Fjordane, Vevring, Russenes vitterliggjøring ; (kjøp)

1599-11-03

Eiendomshandel, Gård, Lagrettemann, Stadfesting, Gods, Vitterliggjøring, Kjøp ; (gods)

1625 (Hordaland, Granvin) salgsbrev

1625

Eiendomshandel, Gård, Odel, Gods, Kjøp ; (gods), Odelspart, Salg ; (odelspart), Salg ; (gods)