Kjøpmann 2


1582, 22. januar Bergen salgsbrev grunnbrev

1582-01-22

Eiendomshandel, Betaling, Skjøte, Grunn, Hus, Grunnleie, Salg ; (hus), Kjøp ; (hus), Leie ; (av hagegrunn), Hagegrunn, Kjøpmann, Skredder

1640, 30. august Bergen kontrakt

1640-08-30

Gullsmed, Kjøpmann, Kontrakt, Borger ; (Trondhjem), Læregutt