Klokker 2


1648, 4. mars Bergen salgsbrev

1647-03-04

Eiendomshandel, Gård, Skjøte, Salg ; (gård), Sorenskriver, Odel, Fogd, Borger ; (Bergen), Grunnleie, Rådmann ; (Bergen), Nøst, Formynder, Gjeld, Klokker

1653, 16. juli Bergen grunnbrev

1653-07-16

Grunn, Grunnleie, Leie ; (grunn), Klokker, Ombudsmann ; (Sem og Sandvik gods), Kirkeverge ; (Korskirken)