Klokkerbolig 2


1649, 8. mai Bergen grunnbrev

1649-05-08

Borgermester ; (Bergen), Salg ; (grunn), Grunnleie, Ombudsmann, Leie ; (grunn), Kirkeverger, Klokkerbolig

1649, 8. mai Bergen skjøte

1649-05-08

Eiendomshandel, Skjøte, Salg ; (grunn), Grunn, Hus, Salg ; (hus), Kirkeverger, Klokkerbolig