Konfirmasjon 1


1596, 15. september Bergen stadfesting

1596-09-15

Stadfesting, Privilegium, Konfirmasjon