Krone 2


1585, 20. januar Danmark, Fredriksborg stadfesting ; (skifte)

1585-01-20

Gård, Skifte, Borgermester ; (Bergen), Stadfesting ; (kongelig), Leie, Makeskifte, Overdragelse, Jord, makeskifte om jord, Kverndam, Skyld, Krone

1609, 12. juli Kjøbenhavn kunngjøring ; (kongelig)

1609-07-12

Gård, Borger ; (Bergen), Konge ; (Danmark og Norge), Krone, Kunngjøring ; (kongelig), Avståelse, Vederlag