Kunngjøring ; (kongelig) 3


1607, 6. august Stavanger kunngjøring ; (kongelig)

1607-08-06

Borger ; (Bergen), Forbud, Bonde, Gullsmed, Konge ; (Danmark og Norge), Kunngjøring ; (kongelig), Sølv, Håndverk, Salg ; (sølv), Tysker, Kjøp ; (sølv), Byttehandel ; (sølv), Handel, Lov ; (norsk), Adel, Presteskap

1609, 12. juli Kjøbenhavn kunngjøring ; (kongelig)

1609-07-12

Gård, Borger ; (Bergen), Konge ; (Danmark og Norge), Krone, Kunngjøring ; (kongelig), Avståelse, Vederlag

1659, 5. august Kjøbenhavn kunngjøring ; (kongelig)

1659-08-05

Gods, Konge ; (Danmark og Norge), Pantsetting, Jordgods, Kunngjøring ; (kongelig), Lån, Garnison, Renteskriver