Kvernebekk 1


1605, 8. april Rogaland, Høyland, Lutsi kunngjøring ; (stevning)

1605-04-08

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Dom, Sorenskriver, Lensmann, Stevning, Kvernebekk